SFM Liberec

Společnost SFM Liberec s. r. o. provozuje libereckou Home Credit Arenu, jednu z nejmodernějších multifunkčních hal v Evropě. V Home Credit Areně každoročně stihnou víc než 100 sportovních, kulturních a společenských akcí domácího i mezinárodního charakteru. Díky nim si komplex během let vydobyl své místo na pořadatelském a produkčním trhu.

Kromě haly má společnost pod patronátem i všechna ostatní sportoviště v areálu Sport Parku Liberec, kde se konají desítky různých profesionálních či amatérských sportovních akcí. Pokud bychom to sečetli, dostaneme se na nějakých 45 specializovaných sportovišť a ostatních provozů, přičemž tohle číslo rozhodně není konečné.

Pokračovat ve čtení

Cíle projektu

O2 Geodata jsme pro řešení situace našeho klienta vyhodnotili jako optimální nástroj. Umožnila lépe poznat zákazníky a jejich potřeby, aby klient mohl své marketingové strategie v budoucnu líp modelovat. V analýze jsme se zaměřili především na profilaci lidí, kteří areál HomeCredit Arény a Sport Parku Liberec v čase našeho měření navštěvovali. Zajímalo nás jejich pohlaví, věk, socio-ekonomická třída, odkud, a především jak často do areálu přijíždějí. Opakovanost jejich návštěv byla pro klienta jedním z nejdůležitějších aspektů.

  • O2 Geodata
  • Měření návštěvnosti
  • Muži 26-35 let nejsilnější skupina

Popis řešení

Měření probíhalo v areálu Home Credit Arény a Sport Parku Liberec od září do prosince 2019. Návštěvnost jsme měřili každý den, ať už šlo o běžný provoz, nebo naopak dny, kdy se třeba konalo hokejové utkání či jiná akce, které by návštěvnost skokově zvyšovaly. Zajímalo nás, odkud lidé přijeli, jestli jezdí pravidelně a pokud ano, tak jak často, a jestli byly jejich návštěvy plánované či spontánní.

Výsledek

O2 Geodata analýza přinesla hned několik zajímavých a zcela klíčových informací o návštěvnících areálu a jejich zvyklostech. Ukázalo se, že nejsilnější skupinou návštěvníků jsou muži ve věku 26–35 let. Nejvíc lidí se na v Home Credit Aréně a Sport Parku Liberec vyskytuje kolem 17. hodiny s tím, že třetina všech návštěvníků tu stráví průměrně 1 - 1,5 hodiny. Přibližně pětina zůstává 1,5 – 2 hodiny. Měření frekvence jednotlivých návštěv ukázalo, že zhruba pětina návštěvníků navštěvuje areál pravidelně, a to aspoň 2× za měsíc. Nejvyšší návštěvnost jsme zaznamenali v době konání hokejových zápasů nebo jiných kulturních akcí. Pokud v Aréně žádná hromadná akce nebyla, většina návštěvníků pocházela z Libereckého kraje. Areál sportoviště navštěvovali převážně ráno, anebo později odpoledne. Z pohledu návštěvnosti byly v září nejsilnější neděle, v ostatních třech měsících pak pátky.

  • Pátky a neděle nejnavštěvovanější dny
  • 17. hodina nejnavštěvovanější hodina
  • 1 – 1,5 hodiny průměrný čas návštěvy u 1/5 návštěvníků
  • Pátky a neděle nejnavštěvovanější dny
  • 17. hodina nejnavštěvovanější hodina
  • 1 – 1,5 hodiny průměrný čas návštěvy u 1/5 návštěvníků

Chcete se stát také naším klientem?

Napište nám e-mail, zavolejte nám, nebo k nám přijďte na návštěvu. Rádi se s vámi pobavíme o tom, jak vám můžeme být prospěšní.