Jiří Beneda

Campaign Management Team Leader and Operations Manager

Do O2 jsem nastoupil ještě během svého studia na ČVUT FEL. Začínal jsem jako datový analytik a mým úkolem bylo připravovat podklady pro marketingové kampaně na rezidentní zákazníky.

Jiří Beneda

Postupně jsem se od přípravy podkladů posunul k jejich vyhodnocování a následně se podílel také na jejich plánování a automatizaci. Na začátku roku 2020 jsem dostal na starost veškerou přímou proaktivní komunikaci na rezidentní zákazníky, a to nejen v rámci kampaní O2, ale i O2 Media.

Na práci v O2 mě baví její různorodost a množství příležitostí, které se vyskytují s každým novým projektem. Zároveň mě baví hledat nová řešení, která mají pozitivní vliv nejen na výsledky našich kampaní, ale také na spokojenost našich zákazníků.