Magdalena Staňková

Campaign Management Specialist

Do O2 jsem nastoupila v dubnu 2022, ještě během bakalářského studia, jako stážistka pro Customer Value Management. Získávala jsem základní znalosti oboru a cenné praktické zkušenosti. Po roce jsem se přesunula na pozici Campaign Management Specialist v O2 Media, kde se zapojuji do plánování a realizace kampaní.

Magdalena Staňková

Aktuálně studuji magisterský obor Business Intelligence na VŠE v Praze. Studium mi umožňuje rozvíjet analytické, ale i kritické myšlení a získávat znalosti o moderních nástrojích, technologiích a metodách pro zpracování a prezentaci dat, což pravidelně využívám při práci.

V průběhu mé kariéry v O2 Media jsem měla možnost pracovat s týmem kolegů, kteří mě motivují svým nadšením a maximálním nasazením. Spolupráce s nimi mi umožňuje neustále se rozvíjet, jak osobnostně, tak profesionálně. Oceňuji prostředí O2 Media nejen pro profesionální rozvoj, ale i pro přátelskou atmosféru a podporu, kterou zde nalézám.