Call me back SMS jako výkonnostní nástroj: konverze 34 %

Linka bezpečí

Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé. Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma, a to jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Spolupráce Linky bezpečí a O2 Media probíhá od roku 2017 skrze Nadaci O2. Za dobu naší spolupráce jsme odbavili několik velkých kampaní, při nichž jsme oslovili více než 280 000 lidí.

Pokračovat ve čtení

Cíle projektu

V rámci této kampaně jsme se snažili o rozšíření povědomí o Lince bezpečí a aktivitách, které tato společnost vykonává - a to prostřednictvím budování sítě kontaktů Linky bezpečí a mediální podpory jejích aktivit.

  • Chytré cílení ve výkonnostní kampani
  • Call me back SMS pro jednoduchý sběr kontaktů
  • Registrace podporovatelů Linky bezpečí

Popis řešení

Pro Linku bezpečí se naše aktivity rozdělují na dvě skupiny: výkonnostní a brandové. Jelikož se Linka bezpečí zapojuje v celé řadě oblastí a podniká spoustu aktivit, snažíme se vždy i v rámci výkonností kampaně budovat širší povědomí o její činnosti. Podstatou však u tohoto typu komunikace vždy bude definovaný a měřitelný výkon.

Příkladem takovéto kampaně může být kampaň na podporu Klubu Linky v bezpečí. Na jaře roku 2018 pomáhalo O2 Media Lince bezpečí s budováním báze příznivců, kteří se sdružují do Klubu Linky v bezpečí. My jsme se do tohoto projektu přidali a rozhodli se aktivity Linky bezpečí podpořit a řady jejích podporovatelů rozšířit.

Pokračovat ve čtení

Výsledek

V rámci této kampaně jsme oslovili 9 610 zákazníků (rezidentních i business klientů).

Celkem jsme zaznamenali 449 reakcí, což odpovídá 4,67 % CTR. 297 zákazníkům, kteří učinili proklik, následně volali naši operátoři a snažili se jim napomoci s registrací do Klubu Linky v bezpečí. Přímo z těchto telefonátů se zaregistrovalo 54 zákazníků a dalších 47 si vyžádalo e-mail s návodem pro registraci. Dosáhli jsme tedy 34% konverze mezi projeveným zájmem a registrací.

  • 101 registrací do klubu za asistence operátora call centra
  • 34 % průměrný konverzní poměr
  • 4,67 % CTR u SMS pro registraci do klubu
  • 101 registrací do klubu za asistence operátora call centra
  • 34 % průměrný konverzní poměr
  • 4,67 % CTR u SMS pro registraci do klubu

S čím pomůžeme vám?

Napište nám e-mail, zavolejte nám nebo k nám přijďte na návštěvu. Rádi se s vámi pobavíme o tom, jak vám můžeme být prospěšní.