Kulturně-vzdělávací projekt vytěžil z mobilního marketingu maximum

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci vznikla v roce 1995. Dnes má sedm fakult a jeden odborný ústav. Její textilní fakulta je v Evropě jediná svého druhu a nabízí studium tak perspektivních oborů, jako je textilní marketing či návrhářství. Spolu se strojní fakultou tvoří základní kameny vzdělávání v Liberci se skvělým renomé. K dlouhodobě respektovaným a talenty vyhledávaným patří i Fakulta umění a architektury. Ekonomická fakulta zase nabízí to, co potřebují podniky a organizace na počátku 3. tisíciletí – špičkové vzdělávání v ekonomické oblasti, výzkum, znalosti, zkušenosti, spolupráci. A Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, to jsou jedinečné obory na pomezí výpočetní techniky a robotiky. Kvalitní pedagogy, ale i profesionály v neučitelských profesích, vzdělává Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická a odborníky ve zdravotnictví připravuje Fakulta zdravotnických studií.

Pokračovat ve čtení

Cíle projektu

Koncept projektu „Sto SMS pro Liberec“ vznikl na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci u příležitosti oslav 100. výročí založení Československa. Šlo o unikátní multimediální počin, který formou SMS představil široké veřejnosti to nejzajímavější, co se za posledních sto let událo ve městě pod Ještědem. Právě ikonický vrchol, jehož nedílnou součástí je stavba horského hotelu a televizního vysílače, se stal místem s rozesílkou SMS spojeným.

Pokračovat ve čtení
  • Lokalizační SMS s odkazem na web
  • Cílení na Liberecký kraj
  • 3 vydefinované lokality

Popis řešení

V rámci kampaně jsme odbavili celkem tři rozesílky se třemi různými textacemi. Cílovou skupinou byli muži i ženy starší 19 let pohybující se v okolí třech vydefinovaných lokalit: vrchol Ještědu, Galerie Lázně v Liberci na Masarykově třídě, Areál TUL ve Studentské ulici, Studentské náměstí, Čížkova, Hálkova, Bendlova, Boční, Husova, Heydukova. Použili jsme formát lokalizačních SMS. Celkem jich od 15. listopadu do 31. prosince 2018 odešlo 34 780. Textace vybíraly liberecké osobnosti jakými byli například Roman Karpaš, Stanislav Doubravka nebo Miroslav Brzezina.

Výsledek

Kampaň jako taková nebyla výkonnostní. Šlo o kampaň s informativním a edukativním cílem a snahou rozšiřovat povědomí o liberecké kultuře a historii. Na prvním místě proto pro nás nebyla co nejvyšší míra proklikovosti nebo co nejvyšší počet uskutečněných nákupů či uplatněných kódů, jako je tomu u kampaních výkonnostních. Přesto jsme u všech tří jednotlivých rozesílek měřili proklikovost URL odkazu. Celkem se na mikrostránku projektu prokliklo 313 z celkových 34 780 uživatelů. Díky tomu jsme zaznamenali průměrné CTR kolem 1 %. Klient byl s kampaní velmi spokojený.

  • 34 780 oslovených uživatelů
  • Cílová skupina B2C 19+
  • 1 % průměrné CTR
  • 34 780 oslovených uživatelů
  • Cílová skupina B2C 19+
  • 1 % průměrné CTR

S čím pomůžeme vám?

Napište nám e-mail, zavolejte nám nebo k nám přijďte na návštěvu. Rádi se s vámi pobavíme o tom, jak vám můžeme být prospěšní.