Generování leadů

Tato kampaň představuje cross-mediální balíček O2 Media zaměřený na generování leadů a doručování obchodního výkonu.

Tento produkt klientům umožňuje budovat zákaznickou základnu, seznamovat zákazníky s produkty a provázet je dále nákupním procesem. To vše za neustálého zvyšování povědomí o značce.

V neposlední řadě slouží jako užitečný nástroj k dosažení prodejních cílů.

Jak to funguje?

Marketingová kampaň zaměřená na generování leadů probíhá ve dvou fázích. V té první, brandové fázi, dochází k oslovování relevantních zákazníků. Tím zvyšujeme povědomí o značce a vyvoláváme v nich zájem. V druhé, výkonností fázi, využíváme již vytvořeného povědomí a zájmu a prostřednictvím výkonnostních komunikačních formátů vedeme zákazníky ke konverzi.

Doporučené reklamní formáty

O2 Media dokáže díky široké paletě komunikačních kanálů na své zákazníky cross-mediálně cílit konkrétní nabídku. Díky zapojení našeho telekomunikačního know-how jsme schopni prostřednictvím call centra potenciálního zákazníka doprovázet hlouběji v celém rozhodovacím procesu a tím efektivně ovlivňovat jeho nákupní chování.

Pokračovat ve čtení

S čím pomůžeme vám?

Napište nám e-mail, zavolejte nám nebo k nám přijďte na návštěvu. Rádi se s vámi pobavíme o tom, jak vám můžeme být prospěšní.

RTB segmenty

O2 Media poskytuje v prostředí Adform řadu RTB segmentů vytvořených na základě Big Dat našeho operátora O2. Poskytujeme segmentaci dle věku, pohlaví, příjmové skupiny, bydliště, typu mobilního zařízení, spotřeby dat, aktuální životní situace (rodiče, studenti, senioři apod.) a především podle nákupních zájmů.

Naší RTB segmentaci neunikla ani B2B oblast, ve které dokážeme segmentovat na základě ekonomické činnosti, formy podnikání či používané banky.

A jak se k našim segmentům dostanete? Stačí, když si ve vašem Adform DSP zvolíte na záložce Data Providers O2 Media a můžete rovnou vybírat.